REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
PR Factory Oy
Y-tunnus: 2477116-8
Rekisterin osoite:
Postiosoite: Lämsäntie 8, 90230 Oulu
Käyntiosoite: Tatti 9, 00760 Helsinki

Yhteyshenkilö: Ari Puhakka
Muut yhteystiedot:
Puhelin: 040 5514365
Sähköposti (rekisteriasiat): laskutus@prfactory.fi

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteydenotto osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tietosuojavastaava
vastaa yhteydenottopyyntöön viikon kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta.

3. Rekisterin nimi
PR Factory Oy, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen,
asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin
tarkoituksiin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän
viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– nimi
– sähköpostiosoite
– matka- ja/tai muu puhelinnumero
– organisaatio ja asema
– organisaation osoitetiedot
– yhteysloki

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä
tai ne perustuvat tarjous-/tilausmenettelyn yhteydessä,
asiakkaan antamiin, tietoihin. Mikäli tiedot sisältävät
muita kuin ensiksi mainittuja, osoitelähteet on pääsääntöisesti eritelty.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset, tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa Suomen
viranomaistoimet niin edellyttävät.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta. Muutospyyntö osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen
tai sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien
tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin suojauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä tietoturvaperiaatteita.
Asiakasrekisteri on vain sähköisessä muodossa. Asiakasrekisteri on käytössä vain palveluksessa olevalla
henkilökunnalla. Ohjelma on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeus lakkaa.
Käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu tehtäväpohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet. Kaikkiin Asiakasta koskeviin tietoihin on pääsy vain niihin oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Manuaalista aineistoa sekä ATK:lla käsiteltäviä tietoja
käsitellään samoin yllä esitetyin tavoin.

10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tietosuojavaltuutetulle sähköpostiosoitteeseen laskutus@prfactory.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen: laskutus@prfactory.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsitte- lemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Who we are

Our website address is: https://tokkadesign.fi.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.